Header ads

Header ads
» » » Giải pháp giám sát đầy đủ Hệ thống Mạng chạy trên nền Web thật tuyệt vời

ManageEngine OpManager là giải pháp giám sát đầy đủ Hệ thống Mạng chạy trên nền Web, cung cấp cái nhìn chuyên sâu về các lỗi và hiệu suất trong toàn bộ hệ thống LAN/WAN, các máy chủ và các ứng dụng. Bằng cách cung cấp một cái nhìn đầu đủ và tập trung về dịch vụ CNTT, OpManager giúp Bạn một cách tiếp cận chủ động để quản lý hệ thống mạng. OpManager mang lại một tập hợp chức năng quan trọng chỉ có trong các giải pháp đắt tiền, đáp ứng yêu cầu kinh doanh khắt khe và liên tục hiện nay với mức giá thành hợp lý và dễ sử dụng hơn. 


Hình 2.2. Hệ thống mạng chạy trên nền Web

  1. Các tính năng chính:


  • Quản trị Hệ thống Mạng với cái nhìn đầy đủ về tính sẵn sàng, hiệu suất và giám sát Lỗi. 

  • Quản lý Trung tâm Dữ liệu bằng công cụ giám sát Máy chủ, Exchange, Cơ sở Dữ liệu, Active Directory, UPS 

  • Quản lý chung về hệ thống CNTT như giám sát địa chỉ URL, bộ nhớ CPU, thống kê sử dụng đĩa cứng, giám sát các dịch vụ hay ứng dụng và EventLogs, 

  • Cung cấp Bảng Đồng hồ Tổng hợp và nhiều mức độ xem dữ liệu theo yêu cầu Kinh doanh 

  • Quản lý SLA và kiểm soát các dịch vụ cụ thể theo thời gian thực về thông tin tính sẵn sàng. 

  • Tăng cường khả năng tự dò tìm bằng sự kết hợp NMAP, WMI, SNMP và CLI. 

  • Chỉ một lần cấu hình được định nghĩa trước bởi Mẫu Thiết bị. 

  • Đơn giản hoá quản lý các giao diện bằng các báo cáo chuyên sâu hay xem tổng quát. 

  • Đơn giản hoá quản lý các giao diện bằng các báo cáo chuyên sâu hay xem tổng quát. 
  1. Các phiên bản:


  • Professional: Phiên bản cơ bản không bao gồm các phần Add-ons. 

  • Premium: Phiên bản đầy đủ với mọi tính năng của Professional cùng Giám sát Active Directory, Exchange, MS SQL và Bộ công cụ Nhắn tin SMS. 

Trang thông tin chi tiết : www.opmanager.com
Trang giới thiệu : http://demo.opmanager.com
Email hỗ trợ : support@opmanager.com

TRIỂN KHAI THỰC NGHIỆM ỨNG DỤNG

  1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm.

   1. Demo: Cài đặt:


ManageEngine OpManager 8 là phần mềm quản lý mạng thương mại nên chúng ta phải mua bản quyền sử dụng tại tảng chủ của công ty AdventNet hoặc có download và sử dụng trong 30 ngày tại.
Trang chủ của ManageEngine OpManager 9.0 http://www.opmanager.com


  • Tiến hành cài đặt: 


Hình 3.1. Bắt đầu tiến trình cài đặtHình 3.2. Đồng ý thỏa thuận bản quyền


 • Sử dụng phiên bản ManageEngnie OpManager 9.0. 


Hình 3.3. Lựa chọn phiên bản phần mềm


 • Sử dụng phiên bản miễn phí sẽ giới hạn 10 thiết bị. 

 • Trong đồ án này, sử dụng phiên bản dùng thử 30 ngày. 


Hình 3.4. Lựa chọn ngôn ngữ sử dụng


 • Thông dụng nhất là: English. 


Hình 3.5. Lựa chọn nơi lưu trữ cài đặtHình 3.6. Cài đặt như một dịch vụHình 3.7. Chọn nơi hiển thịHình 3.8. Tùy chỉnh Port hiển thị ở Web ServerHình 3.9. Điền thông tin chi tiết vào bảng Đăng ký hỗ trợ.Hình 3.10. Hiển thị lại những tùy chọn đã chỉnh.Hình 3.11. Tiến trình cài đặt bắt đầuHình 3.12. Lựa chọn chế độ Server


 • ManageEngine OpManager 9.0 sử dụng giao diện Web để quản lý. Trong khi cài đặt chúng ta cần lưu ý một vài đặt điểm như sau : 

 • Lựa chọn chế độ Server: Standalone or Primary Server (Server chính) hoặc Stanby Server (Server dự phòng). Hình 3.13. Chọn cơ sở dữ liệu tương ứngHình 3.14. Kết thúc tiến trình cài đặt

   1. Demo: Sử dụng giao diện - Thiết lập các thông số cơ bản:


Sau khi cài đặt phần mềm hoàn tất. Ta kích hoạt phần mềm, phần mềm OpManager là phần mềm chạy trên trình duyệt web. Để chạy được trên trình duyệt web thì trình duyệt web phải tương thích với OpManager.
Để vào trong chương trình quản lý ban đầu ta sử dụng tài khoản mặc định của nhà sản xuất là admin sau đó ta có thể đổi và tốt nhất nên đổi mật khẩu hoặc thay mới tài khoản này để tăng tính bảo mật cho hệ thống.
Hình 3.15. Giao diện đăng nhập
Trang truy cập đến ManageEngine OpManager 8 là địa chỉ IP máy chủ và port tùy chỉnh là 8081 ( http://localhost:8081 )
User Name và Password mặc định là admin

Hình 3.16. Xác nhận quản lý.Hình 3.17. Hướng dẫn cấu hình ban đầuHình 3.18. Quản lý kiểu chứng nhận


 • Chọn kiểu chứng nhận là: SNMP v1/v2, Tên: HTV (Tên Nhóm), Cổng 161. 


Hình 3.19. Chọn tất cả loại dịch vụ cần thiết.


 • Dịch vụ chính là SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). 


Hình 3.20. Lựa chọn cấu hình dãy địa chỉ IP.


 • Dãy IP lựa chọn là 192.168.1.1  192.168.1.254. 


Hình 3.21. Tìm kiếm các thiết bị có IP nằm trong dãy IP đã cho.Hình 3.22. Hiển thị các thiết bị đã tìm thấy.Hình 3.23. Các thiết bị đã thêm vào thành công.

  1. Quản lý hệ thống mạng: Phần mềm ManageEngine OpManager 9.0

   1. Giới thiệu các tính năng chính trong ManageEngine OpManager 9.0:

    1. Tab Home:Hình 3.24. Tab Home (Trang Chủ)

   1. Tab Network:Hình 3.25. Tab Network (Mạng)

   1. Tab Server:Hình 3.26. Tab Server (Máy chủ)

   1. Tab Virtualization:Hình 3.27. Tab Virtualization (Ảo hóa)

   1. Tab Alarms:Hình 3.28. Tab Alarms (Báo động)


 • Chức năng hiển thị các cảnh báo liên quan đến các thiết bị trong mạng 
   1. Tab Maps:Hình 3.29. Tab Maps (Bản đồ)


 • Chức năng hiển thị giám sát các thiết bị, tạo và hiển thị sơ đồ mạng, đây là tab chính giúp người quản trị theo dõi thông tin cụ thể của mạng 
   1. Tab Workflows:Hình 3.30. Tab Workflows (Quy trình công việc)

   1. Tab Admin:Hình 3.31. Tab Admin (Quản Trị)


 • Chức năng là tab thiết lập và quản lý toàn bộ những tính năng trong OpManager 8 với các mục chính như sau : 

+ Discovery : Khám phá mạng mới, thêm thiết bị vào mạng, quản lý các dịch vụ được giám sát, quản lý các thư viện
+ Configuration : Cấu hình mở rộng các thiết bị
+ Monitoring : Cấu hình giám sát, theo dõi hệ thống mạng
+ Alerts : Cấu hình cho các cảnh báo trong mạng, các thông tin cảnh báo được gởi đến người quản trị
+ Tools : Quản lý các ad-on mở rộng để hỗ trợ quản lý và giám sát 
   1. Tab Reports:Hình 3.32. Tab Report (Báo cáo)


 • Chức năng hiển thị các Reports của hệ thống giúp người quản trị tìm được nguyên nhân khi có sự cố xảy ra 
  1. Thiết lập nâng cao trong ManageEngine OpManager 9.0:

   1. Thêm, xóa, chỉnh sửa một Credential:


  • Thêm một Credential: 

 • ManageEngine OpManager 9.0 sử dụng giao thức SNMP v1/2 để giám sát các thiết bị trong mạng. Một vào thông số như Credential Type, SNMP Community, Port, Timeout, Retries,… có thể khác nhau giữa các thiết bị. Vì vậy ta nên cấu hình Credential để lưu các thông tin này giúp cho OpManager dễ dàng thêm các thiết bị vào mạng 

 • Ta vào Tab Admin chọn mục Discovery, chọn Credential Settings sau đó tiến hành thiết lập các thông số như: tên Credential, Giao thức, chế độ, cổng dịch vụ, SNMP TimeOut, SNMP Retries. 


Hình 3.33. Tab Admin – Credential Settings.


 • Click chọn Credential Settings. 


Hình 3.34. New Credential.


 • Vào Actions  New Credential để thêm một Credential mới. Hình 3.35. Thiết lập Credential


 • Điền đầy đủ thông tin trong bảng Add Credential. 

 • Bấm nút Add để thêm thông tin vừa điền để tạo thêm Credential. 
   1. Khám phá các thiết bị mới trong mạng:Hình 3.36. Discover (Khám phá các thiết bị trong mạng).


 • Chúng ta vào mục Admin ở mục Discovery chọn Discover Device nhập các thông số IP Subnet của mạng, chọn Credentials rồi bấm Discover. 


Hình 3.37. Tiến trình Discover các thiết bị.Hình 3.38. Import Devices.


 • Xuất các thiết bị để quản lý nó. 
  1. Thêm một thiết bị vào mạng:


 • Để thêm một Thiết bị (Devices), chúng ta vào Tab Admin  Add Devices. 


Hình 3.39. Thêm 01 thiết bị vào mạng.


 • Điền địa chỉ IP hoặc tên thiết bị muốn thêm vào ô Device Name/IP Address, Netmask (Mặc định). 

 • Nhấn Add Device để thêm Thiết bị. 
Toàn bộ đề tài nghiên cứu này bạn có thể tải về tại đây
Nếu bạn cần hướng dẫn trực tiếp sử dụng hệ thống này email cho tôi: dinhanhtuan68@gmail.com


Nếu bạn muốn tạo video chuyên nghiệp và sáng tạo hãy tham gia khóa học HƯỚNG DẪN TỰ TẠO VIDEO CLIP CHUYÊN NGHIỆP SÁNG TẠO

 Xây dựng website​​​​

Hacker mũ trắng

Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học 

Hãy tham gia khóa học để biết mọi thứ

Để tham gia tất cả các bài học, Bạn nhấn vào đây 

Khóa học Phân tích dữ liệu sử dụng Microsoft Power BI

GOOGLE SPREADSHEETS phê không tưởng
 Khoa hoc hay

About Tuấn Đinh Anh

Xinh chào bạn. Tôi là Đinh Anh Tuấn - Thạc sĩ CNTT. Email: dinhanhtuan68@gmail.com .
- Nhận đào tạo trực tuyến lập trình dành cho nhà quản lý, kế toán bằng Foxpro, Access 2010, Excel, Macro Excel, Macro Word, chứng chỉ MOS cao cấp, IC3, tiếng anh, phần mềm, phần cứng .
- Nhận thiết kế phần mềm quản lý, Web, Web ứng dụng, quản lý, bán hàng,... Nhận Thiết kế bài giảng điện tử, số hóa tài liệu...
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN:TẬN TÂM-CHẤT LƯỢNG.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn