Header ads

Header ads
» » Hàm LEFT trong SQL Server

Bài viết sẽ tìm hiểu và hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm LEFT trong SQL Server để trích xuất một số ký tự từ phía bên trái của một chuỗi đã cho.

Mô tả

Hàm LEFT trong SQL Server cho phép bạn trích xuất một chuỗi con từ một chuỗi lớn, bắt đầu từ ký tự ngoài cùng bên trái.

Cú pháp

Để sử dụng hàm LEFT trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

LEFT(chuoi, so_ky_tu)

Tham số:

  Lưu ý:

  • Nếu so_ky_tu vượt quá độ dài của chuỗi, hàm LEFT sẽ trả về chuỗi ban đầu.
  • Hàm LEFT có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

  Ví dụ

  Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm LEFT trong SQL Server.

  SELECT LEFT('Quantrimang.com', 12);
  Result: 'Quantrimang.'

  SELECT LEFT('Quantrimang.com', 4);
  Result: 'Quan'

  SELECT LEFT('Quan Tri Mang', 9);
  Result: 'Quan Tri '

  SELECT LEFT('Quan Tri Mang', 100);
  Result: 'Quan Tri Mang '

  Bài trước: Hàm DATALENGTH trong SQL Server

  Bài tiếp: Hàm LEN trong SQL Server


  Tham gia nhóm Facebook

  Cập nhật công nghệ từ Youtube tại link: https://www.youtube.com/channel/UCOxeYcvZPGf-mGLYSl_1LuA/videos
  Để tham gia khóa học công nghệ truy cập link: http://thuvien.hocviendaotao.com
  Mọi hỗ trợ về công nghệ email: dinhanhtuan68@gmail.com

  About Học viện đào tạo trực tuyến

  Xinh chào bạn. Tôi là Đinh Anh Tuấn - Thạc sĩ CNTT. Email: dinhanhtuan68@gmail.com .
  - Nhận đào tạo trực tuyến lập trình dành cho nhà quản lý, kế toán bằng Foxpro, Access 2010, Excel, Macro Excel, Macro Word, chứng chỉ MOS cao cấp, IC3, tiếng anh, phần mềm, phần cứng .
  - Nhận thiết kế phần mềm quản lý, Web, Web ứng dụng, quản lý, bán hàng,... Nhận Thiết kế bài giảng điện tử, số hóa tài liệu...
  HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN:TẬN TÂM-CHẤT LƯỢNG.
  «
  Next
  Bài đăng Mới hơn
  »
  Previous
  Bài đăng Cũ hơn