Header ads

Header ads

Cách tạo đồ thị, biểu đồ trong Google Sheets

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019 0

Ngoài công cụ văn phòng Microsoft Office, hiện nay người dùng cũng có xu hướng sử dụng 1 số công cụ văn phòng trực tuyến, đáp ứng nhanh nhu ...

Hướng dẫn chèn biểu đồ từ Google Sheets vào trong Google Docs

Học viện đào tạo trực tuyến 0

Trên Google Sheets cũng có đầy đủ những tính năng tạo bảng dữ liệu và vẽ sơ đồ tương tự như trên Excel. Người dùng cũng được chọn nhiều kiểu...