Header ads

Header ads

ABBYY FineReader Convert PDF về Word tốt nhất

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Hai, 12 tháng 12, 2089 0

ABBYY FineReader là phần mềm OCR thông minh có thể chuyển đổi tài liệu giấy, ảnh số và các tập tin PDF sang văn bản điện tử ở định dạng c...

Nhận và hướng dẫn chuyển Audio, Video thành văn bản, tạo phụ đề

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2060 0

Bạn đang muốn học tiếng anh, muốn có bản dịch từ Audio hoặc Video hoặc đơn giản muốn chuyển Audio, video thành văn bản hãy liên hệ với chún...