Header ads

Header ads

Khóa học hay - Khóa học Machine Learning cơ bản- Khoa học dữ liệu - AI

Học viện đào tạo trực tuyến Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2021 0

Vài năm gần đây, có thể các bạn sẽ nghe thấy cụm từ "cách mạng công nghiệp lần thứ 4" hay "cách mạng công nghiệp 4.0", t...

Hướng dẫn sử dụng Tool CodeSmith

Học viện đào tạo trực tuyến Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2020 0

CodeSmith là 1 bộ khởi tạo source code từ các template được dịnh nghia (dùng C# hoặc VB.NET) và có thể dùng dể tạo ra source code thuộc bấ...