Header ads

Header ads

Khóa học Visual Foxpro 9 dành cho dân quản lý, kế toán, ngân hàng và tài chính

Tuấn Đinh Anh Thứ Hai, 30 tháng 10, 2028 2

Bạn là nhà quản lý, dân kế toán và muốn tự xây dựng phần mềm quản lý cho công việc của mình, mà ít phải lập trình. Đơn giản hãy sử dụng Vis...

Unicode cho các phần mềm viết bằng Visual Foxpro

Tuấn Đinh Anh Thứ Năm, 21 tháng 9, 2028 0

Thông thường khi cài đặt phần mềm bằng bộ cài đặt sẵn có hoặc chạy file thiết lập môi trường phần mềm, font chữ theo tiêu chuẩn sẽ được t...

Dịch ngược mã nguồn Foxpro

Tuấn Đinh Anh Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015 0

Refox là công cụ giúp bạn xem và dịch ngược mã nguồn từ các ứng dụng được tạo bởi Visual FoxPro, FoxPro và FoxBASE. Ngoài ra Refox...

Microsoft Visual FoxPro 9.0 Professional + SP2

Tuấn Đinh Anh Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014 0

Tình hình là sáng nay ngồi tìm cái Visual Foxpro để cài cho thằng em, nhưng mà mình thấy hầu hết các link tải đều hỏng hết, việc tìm được l...

Code cho phép sao chép từ Excel sang Foxpro

Tuấn Đinh Anh Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014 0

Mình có một file excel có 5 sheet (có dòng tiêu đề là mahh, tenhh, giale), mình muốn lấy cùng một lúc 5 sheet vào table đã có record của ...

Video Sử dụng công cụ Export, Import excel sang Foxpro và ngược lại đơn giản

Tuấn Đinh Anh 0

Bạn có dữ liệu từ Excel và muốn chuyển sang Foxpro và ngược lại. Bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn làm việc đó. Download phần mềm tại đây ...

Sao chép dữ liệu từ FoxPro sang Excel

Tuấn Đinh Anh 0

Để xuất dữ liệu từ FoxPro sang các ứng dụng khác tốt nhất là dùng lệnh Export To ... Cách này đặc biệt có hiệu quả để bảo toàn tiếng Vi...

Video Học các câu lệnh quản lý Table cơ bản từ Foxpro

Tuấn Đinh Anh Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014 0

Bài này sẽ hướng dẫn bạn các câu lệnh quản lý Table cơ bản từ Foxpro Bạn muốn học trực tuyến Foxpro Hotline: 098 909 5293 Email:dinhanh...

Thiết kế menu trong Visual Foxpro chi tiết

Tuấn Đinh Anh 0

Bạn muốn tạo giao diện cho phép nhận Cơ sở dữ liệu Table trên form của Foxpro. Bài này sẽ hướng dẫn bạn làm điều đó từ các bước cơ bản nhất...

Tạo menu thật dễ trong Visual Foxpro bằng ContextMenu ActiveX Control

Tuấn Đinh Anh Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014 0

Videos: Placing ContextMenu control on VFP form Menu Designer Adding context menu to PRG-based form File hướng dẫn tại đây Giới...

Thiết kế trang đăng nhập Login Form từ Visual Foxpro 9

Tuấn Đinh Anh Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013 0

Thiết kế trang CSDL cho phép nhập ảnh Picture trên Form từ Visual Foxpro 9 rất hay

Tuấn Đinh Anh 0

Thiết kế máy tính cho phép tính cơ bản trên Form từ Visual Foxpro 9 rất hay

Tuấn Đinh Anh Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013 0

Bạn muốn tạo giao diện máy tính cho phép tính cơ bản(+,-,*,/) trên Form của Foxpro. Bài này sẽ hướng dẫn bạn làm điều đó từ các bước cơ bản ...

Thiết kế form nhập cơ sở dữ liệu từ Visual Foxpro

Tuấn Đinh Anh Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013 0

Bạn muốn tạo giao diện cho phép nhận Cơ sở dữ liệu Table trên form của Foxpro. Bài này sẽ hướng dẫn bạn làm điều đó từ các bước cơ bản nhất...

Hướng dẫn quản lý và lập trình bằng Visual Foxpro cho dân kế toán, ngân hàng,...

Tuấn Đinh Anh Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013 0

Bạn đang muốn quản lý Cơ sở dữ liệu một cách chuyên nghiệp, không gì hay hơn bằng việc  sử dụng Visual Foxpro. Foxpro đã quá quen thuộc v...