Header ads

Header ads

Bootstrap 4 là gi

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019 0

Bootstrap 4  (viết tắt là BS4) là phiên bản mới của Bootstrap, là framework HTML, CSS và JavaScript phổ biến nhất để thiết kế web đáp ứng, ư...

Thẻ Comment trong HTML

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019 0

Định nghĩa và cách sử dụng Thẻ comment <!--...--> được sử dụng để chèn chú thích, bình luận trong đoạn code. Các comment này sẽ khôn...

Thẻ br trong HTML

Học viện đào tạo trực tuyến 0

Định nghĩa và cách sử dụng Thẻ <br> dùng để xuống hàng trong cùng đoạn văn, giống phím "Enter". Thẻ <br> là thẻ trốn...

Thẻ abbr trong HTML

Học viện đào tạo trực tuyến 0

Định nghĩa và cách sử dụng Thẻ <abbr> được sử dụng để mô tả một cụm từ viết tắt. Khi sử dụng thẻ này, ta đã cung cấp những thông ti...

Thẻ div trong HTML

Học viện đào tạo trực tuyến 0

Định nghĩa và cách sử dụng Thẻ <div> được sử dụng để định nghĩa một bộ phận hay một vùng trong văn bản HTML. Thẻ <div> nhóm cá...

Thẻ aside trong HTML

Học viện đào tạo trực tuyến 0

Định nghĩa và cách sử dụng Thẻ <aside> định nghĩa nội dung bên ngoài nội dung chính. Nội dung trong <aside> nên liên quan tới ...