Header ads

Header ads
» » Thẻ abbr trong HTML

Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <abbr> được sử dụng để mô tả một cụm từ viết tắt.

Khi sử dụng thẻ này, ta đã cung cấp những thông tin hữu ích cho trình duyệt, hệ thống dịch thuật, và công cụ tìm kiếm.

Trình duyệt hỗ trợ

Google Chrome

 Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari

Không có sự khác biệt của thẻ này giữa HTML 4.01 và HTML5.

Tip: Sử dụng thuộc tính tổng quát trong thẻ <abbr> để hiển thị bản đầy đủ của từ viết tắt chữ đầu (acronym) hoặc từ viết tắt thường dùng của từ (abbreviation) khi bạn di chuột qua phần tử <abbr>.

  Ví dụ

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <body>

  <p>Website <abbr title="Hocviendaotao.com">QTM</abbr> là mạng xã hội về khoa học
  công nghệ, thiết bị thông minh, điện tử, bảo mật máy tính...</p>


  </body>
  </html>

  Hiển thị trình duyệt:


  Tham gia nhóm Facebook

  Cập nhật công nghệ từ Youtube tại link: https://www.youtube.com/channel/UCOxeYcvZPGf-mGLYSl_1LuA/videos
  Để tham gia khóa học công nghệ truy cập link: http://thuvien.hocviendaotao.com
  Mọi hỗ trợ về công nghệ email: dinhanhtuan68@gmail.com

  About Học viện đào tạo trực tuyến

  Xinh chào bạn. Tôi là Đinh Anh Tuấn - Thạc sĩ CNTT. Email: dinhanhtuan68@gmail.com .
  - Nhận đào tạo trực tuyến lập trình dành cho nhà quản lý, kế toán bằng Foxpro, Access 2010, Excel, Macro Excel, Macro Word, chứng chỉ MOS cao cấp, IC3, tiếng anh, phần mềm, phần cứng .
  - Nhận thiết kế phần mềm quản lý, Web, Web ứng dụng, quản lý, bán hàng,... Nhận Thiết kế bài giảng điện tử, số hóa tài liệu...
  HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN:TẬN TÂM-CHẤT LƯỢNG.
  «
  Next
  Bài đăng Mới hơn
  »
  Previous
  Bài đăng Cũ hơn