Header ads

Header ads

Giới thiệu về việt nam bằng tiếng anh - Song ngữ hay nhất

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Năm, 27 tháng 8, 2026 0

The overview of Vietnam Although many westerners still imagine Vietnam through the lens of war, it is in reality a country filled...

Sự khác nhau giữa 'to' và 'for' trong câu tiếng Anh

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Ba, 23 tháng 2, 2021 0

"To" và "for" được dùng trong nhiều tình huống, đặc biệt cùng để nói về lý do và mục đích nhưng không thể thay thế cho n...