Header ads

Header ads

Nhận và hướng dẫn chuyển đổi MDE thành MDB

Tuấn Đinh Anh Thứ Năm, 21 tháng 9, 2028 0

Bạn đang có phần mềm được viết từ Microsoft Access có đuôi file là MDE. Bạn muốn thêm chức năng hoặc đơn giản muốn chuyển từ MDE sang MDB. ...

Phá password VBA của Excel,Word cực hay

Tuấn Đinh Anh Thứ Năm, 6 tháng 8, 2020 0

Bạn có quên mật khẩu của Excel VBA hoặc của l,Word, Access, Powerpoint . Hãy để tôi giúp bạn xử lý vấn đề này nhé. Bạn đã từng làm code V...

Chia sẻ Phần mềm quản lý học sinh

Tuấn Đinh Anh Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019 0

Hiện nay số lượng học sin h tạ i trườ ng ngà y càn g tăng để q uản lý họ c si nh một cách tốt n hất về : đi ểm , số ngà y ...

PHẦN MỀM QUẢN LÝ VẬT TƯ

Tuấn Đinh Anh Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019 0

Giới thiệu Quản lý hàng hoá trong doanh nghiệp là một trong những việc quan trọng có ý nghĩa quyết định trong sự tồ...

Hướng dẫn thêm mới form (biểu mẫu) của Access 2016

Tuấn Đinh Anh Thứ Năm, 21 tháng 3, 2019 0

Tạo form (biểu mẫu) cho cơ sở dữ liệu của bạn có thể làm cho việc nhập dữ liệu trở nên thuận tiện hơn. Khi bạn tạo một biểu mẫu, bạn có thể ...