Header ads

Header ads

Nhận và hướng dẫn chuyển đổi MDE thành MDB

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Năm, 21 tháng 9, 2028 0

Bạn đang có phần mềm được viết từ Microsoft Access có đuôi file là MDE. Bạn muốn thêm chức năng hoặc đơn giản muốn chuyển từ MDE sang MDB. ...

Phá password VBA của Excel,Word cực hay

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Năm, 6 tháng 8, 2020 0

Bạn có quên mật khẩu của Excel VBA hoặc của l,Word, Access, Powerpoint . Hãy để tôi giúp bạn xử lý vấn đề này nhé. Bạn đã từng làm code V...

Chia sẻ Phần mềm quản lý học sinh

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019 0

Hiện nay số lượng học sin h tạ i trườ ng ngà y càn g tăng để q uản lý họ c si nh một cách tốt n hất về : đi ểm , số ngà y ...

PHẦN MỀM QUẢN LÝ VẬT TƯ

Học viện đào tạo trực tuyến Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019 0

Giới thiệu Quản lý hàng hoá trong doanh nghiệp là một trong những việc quan trọng có ý nghĩa quyết định trong sự tồ...

Truy vấn Hành động (Action Query) trong Access 2016

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019 0

Trong MS Access và các hệ thống DBMS khác, các truy vấn có thể làm được nhiều việc hơn là chỉ hiển thị dữ liệu. Cụ thể, truy vấn có thể thực...