Header ads

Header ads

Hướng dẫn chi tiết cài đặt website thương mại điện tử tốt nhất

Học viện đào tạo trực tuyến Chủ Nhật, 17 tháng 9, 2028 0

PrestaShop  – Giải pháp website thương mại điện tử cho cá nhân và doanh nghiệp. Với việc là mã nguồn mở, bạn sẽ có thêm lựa chọn để tham kh...

Hướng dẫn chi tiết Cài đặt phần mềm quản lý nhân sự trực tuyến tốt nhất

Học viện đào tạo trực tuyến 0

Sentrifugo HRM  là một ứng dụng quản lý nguồn nhân lực miễn phí và mã nguồn mở (Human Resource Management) viết bằng ngôn ngữ PHP. Nếu công...