Header ads

Header ads

TÌM HIỂU MÔ HÌNH CMMI TRONG KIỂM THỬ PHẦN MỀM

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016 0

CMMI viết tắt cho Capability Maturity Model Integration - Mô hình trưởng thành năng lực tích hợp - và là khuôn khổ cho cải tiến qui trình...

ANTS Profiler Full Crack+Keygen-Ứng dụng hỗ trợ kiểm thử lập trình chuyên sâu

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015 0

ANTS Profiler là một cái tên khá quen thuộc với những lập trình viên .Net chuyên nghiệp. ngay cái tên nó có từ "ANTS" chính là ...