Header ads

Header ads

Top ứng dụng Android đang miễn phí và giảm giá (01/01/2020)

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020 0

Google Play Store có hàng triệu ứng dụng, game và trong số đó có nhiều cái tên đang được giảm giá, miễn phí ngày hôm nay 01/01/2020. Bạn phả...

Cơ sở dữ liệu SQLite

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019 0

Cơ sở dữ liệu SQLite SQLite là một cơ sở dữ liệu SQL mã nguồn mở, nó lưu trữ dữ liệu vào một tập tin văn bản trên một thiết bị. Nó mặc đ...

Lưu tập tin ở bộ nhớ ngoài

Học viện đào tạo trực tuyến 0

Lưu tập tin ở bộ nhớ ngoài (External Storage) Cũng giống như  Lưu tập tin ở bộ nhớ trong (internal storage), chúng ta có thể lưu và đọc ...