Header ads

Header ads

Download Articulate Storyline 2.xCrack - Phần mềm hỗ trợ soạn giáo án điện tử

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016 1

Articulate Storyline là phần mềm soạn thảo e-learning mạnh mẽ để giúp người sử dụng tạo ra những khóa học tương tác hoàn hảo. Nó vừa đơn g...

[Articulate Storyline] Xây dựng bài giảng điện tử chuyên nghiệp- Bài 7: Điều chỉnh thuộc tính của Slide

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015 0

Bạn có thể tùy chỉnh các thuộc tính cho bất kỳ slide nào trong khóa học của bạn, bao gồm cách cải tiến nó, cái gì sẽ xảy ra khi người học q...

[Articulate Storyline] Xây dựng bài giảng điện tử chuyên nghiệp- Bài 6: Cách sử dụng các bố cục layout cơ bản

Học viện đào tạo trực tuyến 0

Bố trí slide cơ bản đến từ những bậc thầy trình diễn của bạn. Họ cung cấp các layout chung cho: tiêu đề, văn bản và đa phương tiện. Để ...

[Articulate Storyline] Xây dựng bài giảng điện tử chuyên nghiệp- Bài 5: Thêm slide mới

Học viện đào tạo trực tuyến 0

Khóa học hấp dẫn rất dễ xây dựng với Articulate Storyline. Chọn từ một loạt các loại slide và thậm chí import từ các nguồn khác. Bổ sun...

[Articulate Storyline] Xây dựng bài giảng điện tử chuyên nghiệp- Bài 4: Cách sử dụng chế độ Story View

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015 0

Articulate Storyline sử dụng một cấu trúc phân cấp của các cảnh, của các slide, và các layer (lớp) để tổ chức nội dung. Các cảnh là nh...

[Articulate Storyline] Xây dựng bài giảng điện tử chuyên nghiệp- Bài 3: Làm quen với giao diện Storyline

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015 0

Chuyển chế độ xem Story View và Slide View Story View cho bạn cái nhìn toàn cảnh về bố trí khóa học của bạn. Nó phù hợp cho việc nhóm các...