Header ads

Header ads

Tạo và deploy app trên heroku (node.js)

Học viện đào tạo trực tuyến Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017 0

Mình là newbie, từng gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp xúc với heroku. Nay mình post bài này để các bạn chưa biết tham khảo.  Những điều...

Quản lý các gói thư viện phía client site bằng Bower

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017 0

Thời gian trước, có người nói với tôi rằng nên sử dụng Bower để cài đặt những gói thư viện js, css phía client site của một plugin tôi đang...