Header ads

Header ads

Hướng dẫn so sánh hai tài liệu trên Google Docs

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019 0

Google đã thêm một tính năng thú vị, giúp mọi thứ dễ dàng hơn khi làm việc với nhiều tài liệu. Tính năng mới sẽ cho phép người dùng so sánh ...

Cách tạo đồ thị, biểu đồ trong Google Sheets

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019 0

Ngoài công cụ văn phòng Microsoft Office, hiện nay người dùng cũng có xu hướng sử dụng 1 số công cụ văn phòng trực tuyến, đáp ứng nhanh nhu ...