Header ads

Header ads

Hướng dẫn sử dụng Tool CodeSmith

Học viện đào tạo trực tuyến Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2020 0

CodeSmith là 1 bộ khởi tạo source code từ các template được dịnh nghia (dùng C# hoặc VB.NET) và có thể dùng dể tạo ra source code thuộc bấ...

Bí kíp Viết code trên trình duyệt với Microsoft Visual Studio Online

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019 0

Việc phát triển phần mềm và web đã thay đổi hoàn toàn trong những năm gần đây. Các nhóm không còn phải ngồi chung ở cùng một nơi. Ngoài ra, ...