Header ads

Header ads

Articulate Storyline Crack và khóa học xây dựng Bài giảng điện tử e-learning tốt nhất

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Ba, 17 tháng 8, 2038 0

Articulate Storyline  là một phần mềm mạnh mẽ cho việc tạo ra các khóa học tương tác, nội dung thực hành và trình diễn tuyệt vời dựa trên tr...

Hướng dẫn cài đặt hệ thống đào tạo trực tuyến LMS tốt nhất hiện nay - Moodle lên máy tính

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Tư, 4 tháng 12, 2030 0

Moodle là một hệ thống quản lý học tập (Learning Management System - LMS hoặc người ta còn gọi là Course Management System hoặc VLE - V...