Header ads

Header ads

Specificity trong CSS

Học viện đào tạo trực tuyến Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2019 0

Specificity trong CSS là gì? Nếu có hai hay nhiều quy tắc CSS (CSS rule) xung đột trỏ đến cùng một phần tử, trình duyệt sẽ tuân theo một số...

Bộ chọn ID trong CSS

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019 0

Trong CSS, ID được sử dụng để định kiểu cho phần tử với id được chỉ định. ID thường được dùng cho các đối tượng nào là duy nhất trong websit...

Bộ chọn Class trong CSS

Học viện đào tạo trực tuyến 0

Trong CSS, Class được sử dụng để định kiểu cho phần tử với class được chỉ định. Class thường được dùng cho các đối tượng nhóm muốn có cùng m...

Truy vấn Media trong CSS

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019 0

@media trong CSS là một tính năng cho phép ta tùy chỉnh CSS để phù hợp với nhiều thiết bị khác nhau như máy tính để bàn, tablet, điện thoại...

Bootstrap 4 là gi

Học viện đào tạo trực tuyến 0

Bootstrap 4  (viết tắt là BS4) là phiên bản mới của Bootstrap, là framework HTML, CSS và JavaScript phổ biến nhất để thiết kế web đáp ứng, ư...