Header ads

Header ads

Khóa học Powerpoint thông dụng TUYỆT HAY

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Hai, 3 tháng 7, 2028 0

Trong chuỗi Video này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu và sử dụng thành thạo trình soạn thảo văn bản Microsoft Powerpoint mới nhất. ...

Microsoft Sway thuyết trình chuyên nghiệp

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Năm, 15 tháng 6, 2028 0

Sway là một ứng dụng gần giống như PowerPoint, có điều bạn chỉ cần soạn nội dung thôi, còn bố cục của slide thì sẽ do app quyết định...