Header ads

Header ads

Mark Zuckerberg cho phép nhân viên thử bất cứ thứ gì, miễn không phá hủy cả công ty

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017 0

Người sáng lập kiêm Tổng Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg đã xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp khuyến khích việc mạo hiểm, cho phép cá...