Header ads

Header ads

CHIA SẺ BỘ ĐỀ THI CỦA TOEIC RẤT KHỦNG HƠN BAO GIỜ HẾT

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019 0

NHANH TAY DOWNLOAD KHÔNG LINK DIE NHÉ: MỘT SỐ TÀI LIỆU ĐƯỢC TỔNG HỢP TỪ GROUP DO MÌNH SƯU TẦM LẠI, CÁM ƠN CÁC A DMID NHIỀU, 1. Bộ ET...

Cách làm bài thi TOEIC

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018 0

Bạn bị mất gốc Tiếng Anh nhưng không biết phải học lại thế nào. Bạn cần chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế để có một công việc tốt. Hay bạn muốn đ...

Unit 8: Vocabulary - Verbs 2

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015 0

Address: nói với thính giả, diễn thuyết với khán giả, chăm chú, hướng vào Deliver: ( n. delivery):  chuyển, vận chuyển, giao cho Repla...

Unit 7: Một số cấu trúc câu bị động đặc biệt trong tiếng anh

Học viện đào tạo trực tuyến 0

1. Chuyển câu chủ động có sử dụng  to-V  thành bị động: S + V + Sb + to-V + O Mẫu A:       S + V + to be + PP.2 + (by Sb) Mẫu B:     ...

Unit 6: INFINITIVE OR GERUND

Học viện đào tạo trực tuyến 0

Unit 7 – level 250-500  đã đề cập một số đặc điểm đặc trưng và cách sử dụng Gerund và Infinitive trong một số trường hợp cụ thể. Dưới đây...