Header ads

Header ads

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BIGBLUEBUTTON TRÊN CENTOS

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2036 0

BigBlueButton (BBB) là một web conferencing mã nguồn mở, cho phép các trường học hoặc các công ty tạo một lớp học từ xa cho các sinh viên, ...

Hướng dẫn cài đặt hệ thống đào tạo trực tuyến LMS tốt nhất hiện nay - Moodle lên máy tính

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Tư, 4 tháng 12, 2030 0

Moodle là một hệ thống quản lý học tập (Learning Management System - LMS hoặc người ta còn gọi là Course Management System hoặc VLE - V...