Header ads

Header ads

Hướng dẫn sử dụng Google hiệu quả hơn bằng Google Apps Script

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019 0

Khi sử dụng ứng dụng Google bạn có chắc mình đã sử dụng hết tính năng của nó. Với Google Apps Script, bạn có thể thêm menu, hộp thoại tùy ch...