Header ads

Header ads

Scrolling box

Featured Post (Slider)

Horizontal

Combine

Vertical1

Vertical2

Gallery

Khóa học về tự động thao tác trên Website- Lệnh trong iMacro P1

Tuấn Đinh Anh Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2069 0

Tôi sẽ không liệt kê hết những câu lệnh mà iMacro đưa ra trong Wiki, chúng ta sẽ chỉ thảo luận những câu lệnh mà các bạn sẽ hay dùng sau nà...

Nhận và hướng dẫn chuyển Audio, Video thành văn bản, tạo phụ đề

Tuấn Đinh Anh Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2060 0

Bạn đang muốn học tiếng anh, muốn có bản dịch từ Audio hoặc Video hoặc đơn giản muốn chuyển Audio, video thành văn bản hãy liên hệ với chún...

Articulate Storyline 3 Crack và khóa học xây dựng Bài giảng điện tử e-learning tốt nhất

Tuấn Đinh Anh Thứ Ba, 17 tháng 8, 2038 0

Articulate Storyline  là một phần mềm mạnh mẽ cho việc tạo ra các khóa học tương tác, nội dung thực hành và trình diễn tuyệt vời dựa trên tr...