Header ads

Header ads
» » Thẻ div trong HTML

Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <div> được sử dụng để định nghĩa một bộ phận hay một vùng trong văn bản HTML.

Thẻ <div> nhóm các thành phần nội dung thành một khối để định dạng bằng CSS hoặc để thực hiện một số tác vụ nhất định với JavaScript.

Trình duyệt hỗ trợ

Google Chrome

 Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari

Không có sự khác biệt của thẻ này giữa HTML 4.01 và HTML5.

TIP: Phần tử <div> thường được sử dụng cùng với CSS để sắp xếp bố cục trang web.

Lưu ý: Theo mặc định, các trình duyệt luôn đặt ngắt dòng trước và sau phần tử <div>. Tuy nhiên, điều này có thể được thay đổi với CSS.

Cấu trúc

<div></div>

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Đây là một số văn bản.</p>

<div>
<h3>Đây là một tiêu đề trong một thẻ div</h3>
<p>Đây là một số văn bản trong một thẻ div.</p>
</div>

<p>Đây là một số văn bản.</p>

</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:


Tham gia nhóm Facebook

Cập nhật công nghệ từ Youtube tại link: https://www.youtube.com/channel/UCOxeYcvZPGf-mGLYSl_1LuA/videos
Để tham gia khóa học công nghệ truy cập link: http://thuvien.hocviendaotao.com
Mọi hỗ trợ về công nghệ email: dinhanhtuan68@gmail.com

About Học viện đào tạo trực tuyến

Xinh chào bạn. Tôi là Đinh Anh Tuấn - Thạc sĩ CNTT. Email: dinhanhtuan68@gmail.com .
- Nhận đào tạo trực tuyến lập trình dành cho nhà quản lý, kế toán bằng Foxpro, Access 2010, Excel, Macro Excel, Macro Word, chứng chỉ MOS cao cấp, IC3, tiếng anh, phần mềm, phần cứng .
- Nhận thiết kế phần mềm quản lý, Web, Web ứng dụng, quản lý, bán hàng,... Nhận Thiết kế bài giảng điện tử, số hóa tài liệu...
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN:TẬN TÂM-CHẤT LƯỢNG.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn