Header ads

Header ads
» » Thẻ aside trong HTML

Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <aside> định nghĩa nội dung bên ngoài nội dung chính.

Nội dung trong <aside> nên liên quan tới phần nội dung chính.

Trình duyệt hỗ trợ

Google Chrome

 Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari
6.0 4.0 9.0 11.1 5.0

<aside> được hỗ trợ trong hầu hết các trình duyệt, tuy nhiên các trình duyệt IE6, IE7, IE8 muốn hiển thị đúng thì cần phải có thêm CSS và JavaScript hỗ trợ.

Thẻ <aside> là tag mới trong HTML5.

Cấu trúc

<aside></aside>

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Tôi thường đọc tin tức và thủ thuật máy tính trên website Quantrimang.com.</p>

<aside>
<h4>Website Quantrimang</h4>
<p>Quantrimang.com là mạng xã hội về khoa học công nghệ, đang mở rộng nội dung
để đáp ứng nhu cầu của các thành viên về nhiều lĩnh vực công nghệ hơn như điện
thoại, thiết bị thông minh, điện tử, bảo mật máy tính...</p>

</aside>

<p><strong>Note:</strong> Quantrimang.com mong muốn các thành viên của mình luôn
nắm bắt được những thông tin, kiến thức, xu hướng công nghệ mới nhất.</p>


</body>
</html>

Hiển thị trên trình duyệt:

Tôi thường đọc tin tức và thủ thuật máy tính trên website Quantrimang.com.

Website Quantrimang
Quantrimang.com là mạng xã hội về khoa học công nghệ, đang mở rộng nội dung để
đáp ứng nhu cầu của các thành viên về nhiều lĩnh vực công nghệ hơn như điện thoại,
thiết bị thông minh, điện tử, bảo mật máy tính...

Note: Quantrimang.com mong muốn các thành viên của mình luôn nắm bắt được những
thông tin, kiến thức, xu hướng công nghệ mới nhất.

Sử dụng trên CSS:

aside { 
display: block;
}

Tham gia nhóm Facebook

Cập nhật công nghệ từ Youtube tại link: https://www.youtube.com/channel/UCOxeYcvZPGf-mGLYSl_1LuA/videos
Để tham gia khóa học công nghệ truy cập link: http://thuvien.hocviendaotao.com
Mọi hỗ trợ về công nghệ email: dinhanhtuan68@gmail.com

About Học viện đào tạo trực tuyến

Xinh chào bạn. Tôi là Đinh Anh Tuấn - Thạc sĩ CNTT. Email: dinhanhtuan68@gmail.com .
- Nhận đào tạo trực tuyến lập trình dành cho nhà quản lý, kế toán bằng Foxpro, Access 2010, Excel, Macro Excel, Macro Word, chứng chỉ MOS cao cấp, IC3, tiếng anh, phần mềm, phần cứng .
- Nhận thiết kế phần mềm quản lý, Web, Web ứng dụng, quản lý, bán hàng,... Nhận Thiết kế bài giảng điện tử, số hóa tài liệu...
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN:TẬN TÂM-CHẤT LƯỢNG.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn