Header ads

Header ads
» » Thẻ br trong HTML

Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <br> dùng để xuống hàng trong cùng đoạn văn, giống phím "Enter".

Thẻ <br> là thẻ trống, nó không có thẻ kết thúc.

Trình duyệt hỗ trợ

Google Chrome

 Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari

Không có sự khác biệt của thẻ này giữa HTML 4.01 và HTML5.

Tip: Thẻ <br> rất hữu ích để viết địa chỉ hoặc bài thơ.

Chú ý: Sử dụng thẻ <br> để nhập ngắt dòng, không dùng để tách các đoạn.

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Đoạn văn dài cần xuống dòng<br>Đã xuống dòng.</p>

</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Đoạn văn dài cần xuống dòng
Đã xuống dòng.

Tham gia nhóm Facebook

Cập nhật công nghệ từ Youtube tại link: https://www.youtube.com/channel/UCOxeYcvZPGf-mGLYSl_1LuA/videos
Để tham gia khóa học công nghệ truy cập link: http://thuvien.hocviendaotao.com
Mọi hỗ trợ về công nghệ email: dinhanhtuan68@gmail.com

About Học viện đào tạo trực tuyến

Xinh chào bạn. Tôi là Đinh Anh Tuấn - Thạc sĩ CNTT. Email: dinhanhtuan68@gmail.com .
- Nhận đào tạo trực tuyến lập trình dành cho nhà quản lý, kế toán bằng Foxpro, Access 2010, Excel, Macro Excel, Macro Word, chứng chỉ MOS cao cấp, IC3, tiếng anh, phần mềm, phần cứng .
- Nhận thiết kế phần mềm quản lý, Web, Web ứng dụng, quản lý, bán hàng,... Nhận Thiết kế bài giảng điện tử, số hóa tài liệu...
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN:TẬN TÂM-CHẤT LƯỢNG.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn