Header ads

Header ads

Tạo và deploy app trên heroku (node.js)

Tuấn Đinh Anh Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017 0

Mình là newbie, từng gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp xúc với heroku. Nay mình post bài này để các bạn chưa biết tham khảo.  Những điều...

Quản lý các gói thư viện phía client site bằng Bower

Tuấn Đinh Anh Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017 0

Thời gian trước, có người nói với tôi rằng nên sử dụng Bower để cài đặt những gói thư viện js, css phía client site của một plugin tôi đang...