Header ads

Header ads

NuSphere PHP 8 Pro Full – Công cụ hoàn hảo dành cho dân lập trình PHP chuyên nghiệp

Tuấn Đinh Anh Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019 0

PHP NuSphere  là trình IDE mạnh mẽ cho các lập trình viên phát triển dự  án web trên nền PHP ( I ntegrated  D evelopment  E nvironment), h...

Hướng dẫn công cụ HttpRequester (firefox addon) và Postman (chrome addon) kiểm thử Web Service

Tuấn Đinh Anh Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017 0

Trong bài này Tui hướng dẫn các bạn cách sử dụng 2 công cụ  HttpRequester  (firefox addon) và  Postman  (chrome addon) .  Cách sử dụng Ht...

So sánh thư mục với phần mềm WinMerge

Tuấn Đinh Anh Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017 0

Nếu bạn đang tìm phần mềm để so sánh sự khác biệt giữa 2 thư mục với nhau thì WinMerge có thể giúp bạn làm điều này. Đây là phần mềm mã ngu...

Hướng dẫn tích hợp Comment Facebook vào WordPress

Tuấn Đinh Anh Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016 0

Hướng dẫn tích hợp khung bình luận của Facebook vào WordPress và cách quản lý các bình luận sử dụng hệ thống comment của Facebook. Tôi gi...