Header ads

Header ads

Tổng quan về ngôn ngữ R, cài đặt R trên Windows và Linux

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019 0

R là một ngôn ngữ đang rất thịnh hành, có rất nhiều lý do để bắt đầu học R và tìm hiểu lợi ích của ngôn ngữ này. Vậy R là ngôn ngữ gì, ưu và...

Hàm map() trong Python

Học viện đào tạo trực tuyến 0

Hàm map() tích hợp sẵn trong Python có tác dụng duyệt tất cả các phần tử của một iterable (list, tuple, dictionary...) qua một hàm cho trướ...