Header ads

Header ads
» » » » Các công cụ hay trong ứng dụng văn phòng

Mỗi đề tài đều có file word đính kèm. Môn học Tin học ứng dụng được xem như môn nền tảng cho các môn Hệ thống thông tin kế toán về sau, ngoài ra nó cũng là môn học giúp ích rất nhiều cho sinh viên và người đi làm khi làm báo cáo, tiểu luận, bài thuyết trình cho các môn khác. Vì thế ở đây ngoài những đề tài cơ bản còn có nhiều đề tài mang tính mở rộng.
      Dưới đây là các bài tiểu luận môn học Tin học ứng dụng,Danh sách đề tài và file đính kèm:
Đề tài 01: Tìm hiểu chức năng AutoShapes bằng Microsoft Visio để vẽ quy trình kế toán bán hàng, mua hàng, kế toán tiền lương và tài sản cố định. Download
Đề tài 02: Tìm hiểu chức năng Insert/ Field , Insert/ Reference trong Word. Download

Đề tài 03: Tìm hiểu chức năng Compare and Merge Documents, tùy chỉnh thiết lập trong Word (Tools/Options). Download
Đề tài 04: Tìm hiểu VBA ,Macro trong Word. Download
Đề tài 05: Tìm hiểu VBA , Macro trong Excel viết hàm người dùng. Download
Đề tài 06: Tìm hiều VBA , Add-In trong Excel viết hàm người dùng. Download
Đề tài 07: Tìm hiều VBA, Form trong Excel. Download
Đề tài 08: Tìm hiểu chức năng PivotTable và Consolidate trong Excel. Download
Đề tài 09: Tìm hiều chức năng đặt tên khối động (Dynamic Range) để ứng dụng. Download
Đề tài 10: Tìm hiều VBA, Macro trong PowerPoint làm gameshow. Download
Đề tài 11: Tìm hiểu nhóm hàm Lookup và Reference trong Excel. Download
Đề tài 12: Tìm hiều hàm công thức mảng, các ứng dụng mở rộng. Download
Đề tài 13: Tìm hiểu những hàm, công cụ mới trong Excel 2007 so với 2003. Download
Đề tài 16: Tìm hiểu các dạng biểu đồ trong Excel, trình bày các ví dụ mẫu. Download
Để tham gia khóa học bạn có thể nhấn vào nút "Bắt đầu học"
http://hoc.elearninghaiphong.com/main/noidungkhoahoc/10

About Học viện đào tạo trực tuyến

Xinh chào bạn. Tôi là Đinh Anh Tuấn - Thạc sĩ CNTT. Email: dinhanhtuan68@gmail.com .
- Nhận đào tạo trực tuyến lập trình dành cho nhà quản lý, kế toán bằng Foxpro, Access 2010, Excel, Macro Excel, Macro Word, chứng chỉ MOS cao cấp, IC3, tiếng anh, phần mềm, phần cứng .
- Nhận thiết kế phần mềm quản lý, Web, Web ứng dụng, quản lý, bán hàng,... Nhận Thiết kế bài giảng điện tử, số hóa tài liệu...
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN:TẬN TÂM-CHẤT LƯỢNG.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn