Header ads

Header ads
» » » » » » » Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý khách hàng tốt nhất hiện nay- VTiger

Hiện nay đơn vị của bạn đang quản lý nhiều nhân viên kinh doanh, vậy những thông tin về khách hàng mà nhân viên đó quản lý làm sao để bạn biết và lỡ nếu nhân viên đó nghỉ việc, làm sao bạn nắm được toàn bộ thông tin mà nhân viên đó quản lý.

Hệ thống quản lý khách hàng này sẽ giúp các bạn làm điều đó và nắm bắt được toàn bộ quá trình giao dịch, thông tin mà nhân viên của bạn đã làm.

Nếu bạn cần tài liệu hoặc cài đặt sản phẩm này và nâng cấp, hiệu chỉnh theo yêu cầu của bạn liên hệ hotline: 098 909 5293 Email:dinhanhtuan68@gmail.com website: www.trungtamdaotao.vn
Chúng tôi nhận thiết kế Website và Website ứng dụng như Quản lý công việc, quản lý kho, quản lý nhân sự, ... Hãy liên hệ với chúng tôi để đặt hàng.

About Học viện đào tạo trực tuyến

Xinh chào bạn. Tôi là Đinh Anh Tuấn - Thạc sĩ CNTT. Email: dinhanhtuan68@gmail.com .
- Nhận đào tạo trực tuyến lập trình dành cho nhà quản lý, kế toán bằng Foxpro, Access 2010, Excel, Macro Excel, Macro Word, chứng chỉ MOS cao cấp, IC3, tiếng anh, phần mềm, phần cứng .
- Nhận thiết kế phần mềm quản lý, Web, Web ứng dụng, quản lý, bán hàng,... Nhận Thiết kế bài giảng điện tử, số hóa tài liệu...
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN:TẬN TÂM-CHẤT LƯỢNG.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn