Header ads

Header ads

Để sử dụng chương trình trước tiên phải nhập đầy đủ các thông tin ở phần MenNu và nhập đúng năm học, nếu chọn sai năm học thì sẽ không thể nhập đúng năm sinh của HS theo quy định tuổi của Điều lệ trường học, sau khi nhập song thì chọn lớp cần nhập thông tin HS. Khi nhập các thông tin HS cần chú nhập đúng và chính sác.  Riêng thông tin họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh nếu nhập thiếu 1 trong 3 thông tin trên thì máy sẽ báo lỗi. Đối với phần nhập dân tộc nếu là dân tộc kinh thì để trắng. Chú ý đối với dân tộc không có tên trong danh sách thì chọn là DT khác và phải nhập tên dân tộc đó vào phần ghi chú.
Danh sách HS được thiết kế theo hướng mở, khi sử dụng chỉ cần chọn lớp cần nhập thông tin và Click chuột vào lớp đó. Khi nhập danh sách HS để trở về MenNu thì Click chuột vào mục TT. Máy chỉ tính thông tinh về 1 HS khi nhập đủ tối thiểu 3 thông tin về 1 HS đó là họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh.

About Học viện đào tạo trực tuyến

Xinh chào bạn. Tôi là Đinh Anh Tuấn - Thạc sĩ CNTT. Email: dinhanhtuan68@gmail.com .
- Nhận đào tạo trực tuyến lập trình dành cho nhà quản lý, kế toán bằng Foxpro, Access 2010, Excel, Macro Excel, Macro Word, chứng chỉ MOS cao cấp, IC3, tiếng anh, phần mềm, phần cứng .
- Nhận thiết kế phần mềm quản lý, Web, Web ứng dụng, quản lý, bán hàng,... Nhận Thiết kế bài giảng điện tử, số hóa tài liệu...
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN:TẬN TÂM-CHẤT LƯỢNG.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn