Header ads

Header ads

Quản lý dự án xây dựng là một tiến trình từ lập kế hoạch, tổ chức và quản lý việc phân bổ các nguồn lực và giám sát việc thực hiện các công tác phù hợp với mục tiêu đã đề ra trong điều kiện giới hạn về nguồn nhân lực, vật lực, chi phí và thời gian. Một kế hoạch dự án từ đơn giản chỉ bao gồm vài ba công tác cho tới một công trình xây dựng giá trị hàng trăm tỷ đồng đều bao gồm 3 giai đoạn: (1) Lập kế hoạch, (2) Theo dõi và quản lý dự án, (3) Kết thúc dự án. Nếu chúng ta thực hiện tốt 3 giai đoạn này thì cơ hội thành công dự án càng cao. Muốn vậy, công tác lập kế hoạch và quản lý dự án đóng vai trò vô cùng quan trọng, quyết định chủ yếu sự thành bại của cả dự án.

Microsoft Project sẽ giúp chúng ta lập kế hoạch, theo dõi và quản lý công tác triển khai thực hiện dự án trong điều kiện bộ máy quản lý có giới hạn. Trước hết, Microsoft Project sẽ giúp ghi nhớ toàn bộ các công tác phải thực hiện của dự án vào cơ sở dữ liệu của máy tính. Trên cơ sở này, MS Project sẽ tính toán và lập ra kế hoạch thực hiện dự án giúp chúng ta quản lý việc triển khai dự án đúng tiến độ với chi phí thấp nhất. Khi cung cấp đầy đủ thông tin về các công tác phải thực hiện, MS Project sẽ giúp chúng ta biết được thời gian bắt đầu và kết thúc của từng hạng mục công tác, chi phí cần thiết để thực hiện và thời gian kết thúc dự án.

Nhằm giúp các cán bộ nắm bắt một công cụ quản lý dự án hữu ích, Học viện Đào tạo tổ chức lớp Kỹ năng sử dụng MS Project với 18 bài sẽ mang đến một khóa học bổ ích và giá trị.
Hãy tham gia khóa học để trải nghiệm và mang về cho mình kiến thức,
Bắt đầu học khóa Quản lý dự án

About Học viện đào tạo trực tuyến

Xinh chào bạn. Tôi là Đinh Anh Tuấn - Thạc sĩ CNTT. Email: dinhanhtuan68@gmail.com .
- Nhận đào tạo trực tuyến lập trình dành cho nhà quản lý, kế toán bằng Foxpro, Access 2010, Excel, Macro Excel, Macro Word, chứng chỉ MOS cao cấp, IC3, tiếng anh, phần mềm, phần cứng .
- Nhận thiết kế phần mềm quản lý, Web, Web ứng dụng, quản lý, bán hàng,... Nhận Thiết kế bài giảng điện tử, số hóa tài liệu...
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN:TẬN TÂM-CHẤT LƯỢNG.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn