Header ads

Header ads

Giải quyết những “rắc rối” thường gặp trong Photoshop

Học viện đào tạo trực tuyến Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019 0

Với một phần mềm chỉnh sửa ảnh như Photoshop, nắm được cách dùng của các công cụ và giao diện là một điều rất quan trọng, tuy nhiên sẽ ra sa...

Thủ thuật dựng hình 3D tĩnh và động từ ảnh 2D tre Photoshop

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019 0

Photoshop có thể tạo một loạt các hình 3D cơ bản bằng cách sử dụng các layer 2D như một điểm bắt đầu. Sau khi tạo đối tượng 3D, bạn có thể ...

Khóa học Ứng dụng MS Project trong Quản lý dự án

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Ba, 30 tháng 10, 2018 0

Quản lý dự án xây dựng là một tiến trình từ lập kế hoạch, tổ chức và quản lý việc phân bổ các nguồn lực và giám sát việc thực hiện các cô...

8 gợi ý để giúp bản thân chụp ảnh một cách chuyên nghiệp hơn

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018 0

Những Kẻ Xuất Chúng ", Malcolm đã nói rằng những người có tài năng nhưng không có 10,000 giờ luyện tập thì chúng ta sẽ không ba...