Header ads

Header ads

Articulate Storyline Crack và khóa học xây dựng Bài giảng điện tử e-learning tốt nhất

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Ba, 17 tháng 8, 2038 0

Articulate Storyline  là một phần mềm mạnh mẽ cho việc tạo ra các khóa học tương tác, nội dung thực hành và trình diễn tuyệt vời dựa trên tr...

Khóa học làm YouTuber bằng phần mềm Camtasia Studio

Học viện đào tạo trực tuyến Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2028 0

Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học MỤC TIÊU ĐÀO TẠO - Cung cấp cho người học những nguyên tắc hữu ích nhất trong việc xây dựng một bài ...