Header ads

Header ads
» » » Sử dụng định dạng điều kiện để định dạng hàng chẵn, lẻ

Một số người dùng thích thay đổi màu của một hàng nào đó để trang bảng tính của họ trở nên dễ đọc hơn, đặc biệt khi có nhiều dữ liệu. Tuy nhiên đôi khi những hạn chế có thể làm cho vấn đề trở nên phức tạp hoặc ngay từ đầu bạn có thể nghĩ như vậy. Ví dụ, bạn có thể nghĩ rằng việc thay đổi màu cho các hàng lẻ hoặc các hàng chẵn là nhiệm vụ khó khăn hơn việc thay đổi màu các hàng còn lại, tuy nhiên bạn đã sai. Bằng cách sử dụng định dạng điều kiện, việc định dạng các hàng chẵn hoặc lẻ trở thành một nhiệm vụ đơn giản:
  • Để định dạng chỉ các hàng chẵn, sử dụng công thức điều kiện =EVEN(ROW())=ROW().
  • Để định dạng chỉ các hàng lẻ, sử dụng công thức sau = ODD(ROW())=ROW().
Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn qua một ví dụ mẫu:
  1. Chọn các hàng mà bạn muốn định dạng. Để chọn toàn bộ trang bảng tính, kích Sheet Selector (ô xám màu giao cắt giữa hàng và các tiêu đề cột).
  2. Kích tab Home.
  3. Kích Conditional Formatting trong nhóm Styles và chọn New Rule.
  4. Từ danh sách Select A Rule Type, chọn Use A Formula To Determine Which Cells To Format.
  5. Trong trường Format Values Where This Formula Is True, nhập vào =EVEN(ROW())=ROW().
  6. Kích Format.
  7. Chỉ định định dạng có sẵn. Cho ví dụ, để thay đổi thành màu đỏ cho tất cả các hàng chẵn, kích tab Fill và kích Red, sau đó kích OK hai lần.

Lưu ý rằng lúc này tất cả các hàng chẵn đều có màu đỏ. Để thay đổi màu cho các hàng lẻ, bạn có thể lặp lại các bước ở trên. Trong bước 4, nhập vào công thức = ODD(ROW())=ROW(). Trong bước 6, chọn màu mà bạn thích, chẳng hạn là màu xanh như trong ví dụ của chúng tôi. Các bạn cần lưu ý, kỹ thuật  này không chỉ cho việc thay đổi màu mà nó còn dùng cho định dạng nói chung.

About Học viện đào tạo trực tuyến

Xinh chào bạn. Tôi là Đinh Anh Tuấn - Thạc sĩ CNTT. Email: dinhanhtuan68@gmail.com .
- Nhận đào tạo trực tuyến lập trình dành cho nhà quản lý, kế toán bằng Foxpro, Access 2010, Excel, Macro Excel, Macro Word, chứng chỉ MOS cao cấp, IC3, tiếng anh, phần mềm, phần cứng .
- Nhận thiết kế phần mềm quản lý, Web, Web ứng dụng, quản lý, bán hàng,... Nhận Thiết kế bài giảng điện tử, số hóa tài liệu...
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN:TẬN TÂM-CHẤT LƯỢNG.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn