Header ads

Header ads
» » » » 3 Tuyệt chiêu thay thế ký tự bất kỳ thành ALT+ENTER (Ngắt dòng) trong Excel

Cách 1: Thay thế bằng tay

Bước 1. Chọn vùng cần thay thế.
Select all cells where you want to remove or replace carriage returns.
Bước 2. Ấn Ctrl+H để mở Find & Replace dialog box.
Bước 3. Trong Find What nhấn Ctrl+SHIFT+J. Bạn sẽ không thấy gì cả nhưng thực sự đã có.
Bước 4. Trong  Replace With , gõ bất kỳ ký tự nào bạn muốn thay thế (ví dụ phím cách).
.
Eliminating line breaks using Excel Find and Replace
Bước 5. Nhấn nút Replace All bạn sẽ thấy điều rất thú vị!

Cách 2: Sử dụng công thức 

Bạn có thể sử dụng công thức sau:     =TRIM(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(B2,CHAR(13),""),CHAR(10),", ")
Chú ý: nếu bạn muốn thay thế các ký tự không hiện thị như ngắt dòng, tab, ...(nonprintable characters) sử dụng: =CLEAN(B2)
Excel formula to delete carriage returns from cells


Sử dụng code VBA macro của Excel

Mở worksheet (active worksheet) bảng tính đang làm việc và thêm lệnh:
Sub RemoveCarriageReturns()
 Dim MyRange As Range
 Application.ScreenUpdating = False
  Application.Calculation = xlCalculationManual

  For Each MyRange In ActiveSheet.UsedRange
    If 0 < InStr(MyRange, Chr(10)) Then
      MyRange = Replace(MyRange, Chr(10), "")
    End If
  Next

 Application.ScreenUpdating = True
  Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
End Sub
 
Nếu bạn muốn được trợ giúp hoặc học trực tuyến 
liên hệ Hotline: 098 909 5293 Email: dinhanhtuan68@gmail.com

About Học viện đào tạo trực tuyến

Xinh chào bạn. Tôi là Đinh Anh Tuấn - Thạc sĩ CNTT. Email: dinhanhtuan68@gmail.com .
- Nhận đào tạo trực tuyến lập trình dành cho nhà quản lý, kế toán bằng Foxpro, Access 2010, Excel, Macro Excel, Macro Word, chứng chỉ MOS cao cấp, IC3, tiếng anh, phần mềm, phần cứng .
- Nhận thiết kế phần mềm quản lý, Web, Web ứng dụng, quản lý, bán hàng,... Nhận Thiết kế bài giảng điện tử, số hóa tài liệu...
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN:TẬN TÂM-CHẤT LƯỢNG.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn