Header ads

Header ads
» » » Hàm nối chuỗi ký tự - CONCATENATE &

Trong excel có 2 cách để nối nhiều chuỗi lại với nhau.
Cách 1: chúng ta dùng dấu &.
Cách 2: chúng ta dùng hàm CONCATENATE.

Cú pháp:
=CONCATENATE(text1, text2, …, textn)
Trong đó:
  • text1: chuỗi thứ 1
  • text2: chỗi thứ 2
  • textn: chuỗi thứ n
Ví dụ 1: nối chuỗi dùng dấu &

Tại cột E dùng dấu & để nối chuỗi
Ví dụ 2: nối chuỗi dùng hàm CONCATENATE


Tại cột D dùng hàm CONCATENATE để nối chuỗi.

About Học viện đào tạo trực tuyến

Xinh chào bạn. Tôi là Đinh Anh Tuấn - Thạc sĩ CNTT. Email: dinhanhtuan68@gmail.com .
- Nhận đào tạo trực tuyến lập trình dành cho nhà quản lý, kế toán bằng Foxpro, Access 2010, Excel, Macro Excel, Macro Word, chứng chỉ MOS cao cấp, IC3, tiếng anh, phần mềm, phần cứng .
- Nhận thiết kế phần mềm quản lý, Web, Web ứng dụng, quản lý, bán hàng,... Nhận Thiết kế bài giảng điện tử, số hóa tài liệu...
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN:TẬN TÂM-CHẤT LƯỢNG.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn