Header ads

Header ads
» » » » Khóa học Excel từ cơ bản đến phức tạp TUYỆT HAY

Trong chuỗi Video này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu và sử dụng thành thạo excel, từ đơn giản đến phức tạp. Từ nhập dữ liệu vào bảng đến tạo dash board với VBA, macro.

Các bài nổi bật, hay nhất như: - Hướng dẫn sử dụng hàm SUMIF - SUMIFs - Đếm theo điều kiện với hàm COUNTIF - Hướng dẫn sử dụng hàm VLookUp trong excel.
Sau đây là nội dung các bài trong khóa học:
Bài 01 Nhập dữ liệu và tính toán đơn giản

Bài 02 Hướng dẫn thêm, bớt hàng hoặc cột trong Excel

Bài 34 Hàm IF trong Excel

Bài 39 Hướng dẫn sử dụng hàm VLookUp trong excel

Bài 43 Đếm theo điều kiện với hàm COUNTIF

Bài 45 Đánh dấu dữ liệu lặp bằng Conditional Formatting, CountIF, VBA

Bài 47 Hàm SUMPRODUCT và sự khác nhau so với SUMIFS, COUNTIFS


Bạn có câu hỏi hoặc cần hướng dẫn vui lòng email cho tôi:dinhanhtuan68@gmail.com

Cập nhật công nghệ từ Youtube tại link: https://www.youtube.com/channel/UCOxeYcvZPGf-mGLYSl_1LuA/videos
Để tham gia khóa học công nghệ truy cập link: http://thuvien.hocviendaotao.com
Mọi hỗ trợ về công nghệ email: dinhanhtuan68@gmail.com

About Tuấn Đinh Anh

Xinh chào bạn. Tôi là Đinh Anh Tuấn - Thạc sĩ CNTT. Email: dinhanhtuan68@gmail.com .
- Nhận đào tạo trực tuyến lập trình dành cho nhà quản lý, kế toán bằng Foxpro, Access 2010, Excel, Macro Excel, Macro Word, chứng chỉ MOS cao cấp, IC3, tiếng anh, phần mềm, phần cứng .
- Nhận thiết kế phần mềm quản lý, Web, Web ứng dụng, quản lý, bán hàng,... Nhận Thiết kế bài giảng điện tử, số hóa tài liệu...
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN:TẬN TÂM-CHẤT LƯỢNG.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn